Roel Herfst wat nader belicht

Na zijn studie aan de Koninklijke Academie in Den Haag en aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg ging hij lesgeven aan het Willem van Oranjecollege in Waalwijk en een jaar later werd hij docent kunstbeschouwing aan de academie in Tilburg. Niet lang daarna ging hij ook lesgeven in de vakken tekenen en grafiek.
De lessen in het vak kunstbeschouwing zijn van groot belang geweest voor zijn opvattingen over het kunstenaarschap. In zijn werk is er vaak sprake van een dialoog met werk van andere kunstenaars, zoals Zurbaran, een tijdgenoot van Velazques, Fragonard, iconenschilders en Picasso.

Omstreeks 1980 veranderde het karakter van de Tilburgse academie. Lag voorheen het accent op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor het geven van tekenles bij het voortgezet onderwijs, nu kwam het kunstenaarschap meer in the picture. Dat was ook te zien aan de benoeming van een ander type docent, zoals Jan Dibbets en Marlene Dumas, met wie hij ook eindexamencandidaten begeleidde. Deze omgeving heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de critische manier waarop Roel Herfst zowel naar het werk van anderen als van hemzelf kijkt.
Ook kwamen er uitwisselingen van docenten en studenten met die van academies in het buitenland,o.a Engeland, Spanje en de Verenigde Staten. Zelf gaf hij in 1993 gastlessen aan de Ohio State University in Columbus Ohio.

Een andere bron van inspiratie is voor hem religie, wat bijvoorbeeld te zien is bij zijn hommages aan Zurbaran, maar dan bekeken vanuit een meer protestantse achtergrond. Protestanten zijn altijd huiverig geweest de lijdende Christus af te beelden, omdat het mysterie van het kruis misschien niet op een figuratieve wijze te doorgronden is. Hij werd lid en later bestuurslid van de vereniging Christian Artists, later veranderd in Kunstenbond CNV.

De laatste vijftien jaar is in zijn werk het accent komen te liggen op religieuze thematiek. Op dit moment werkt hij aan een serie met teksten uit het bijbelboek De openbaring van Johannes.