Pen/Aquarel

Letters, woorden en zinnen vormen in zijn werk de laatste jaren een van de hoofdbestanddelen . De woorden zijn niet bedoeld als een toelichting bij de inhoud van het beeld, maar ze bepalen zowel de vorm als de inhoud ervan. Niet het lezen van de tekst staat voorop, maar de fascinatie door de visuele verschijning. Om  dit te bereiken zijn er bewust allerlei “leesmoeilijkheden” ingebouwd, terwijl de inhoud van de tekst toch van belang blijft. Je zou het kunnen vergelijken met vocale muziek, bijvoorbeeld een mis in het latijn, waarbij je niet alles zult verstaan, maar waarbij je wel beseft dat de gezongen tekst van wezenlijke betekenis is.  Het is belangrijk dat de geheimzinnige teksten uit de Apocalyps ook op een geheimzinnige manier verbeeld worden.