Een aantal interessante websites

Wie wat meer wil weten over kunstenaars die vanuit een christelijke levensovertuiging bezig zijn met beeldende kunst, die kunnen bijvoorbeeld terecht bij:

Art Way Op deze site vindt men informatie over Christendom en kunst, christenkunstenaars, beeldmeditaties en de relatie kerk en kunst.
Het gaat daarbij niet alleen om het tonen van religieuze onderwerpen. Ook kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zoals “landschap” en thema’s die blijk geven van een maatschappelijke bewogenheid op deze site gevonden worden.
Op deze site vinden we ook een inleiding over het werk van Roel Herfst en een interview met Hilbrand Rozema: Een rib uit het vlees van de wereld (1999).

Ars Pro Deo  Kunst voor Kerk en Gemeente

Deze site geeft informatie die vergelijkbaar is met die van Art Way, maar is meer gericht op de Nederlandse situatie, terwijl Art Way ook internationaal gericht is.

Na zijn vertrek bij Fontysacademie in Tilburg heeft hij nog regelmatig contact onderhouden met oud-studenten, o.a:

Chrisje van der Heijden-Ronde

Zij karakteriseert haar werk als getransformeerd realisme. Uitgangspunt is steeds de menselijke figuur, waaraan op allerlei manieren een haast mythologische betekenis wordt gegeven. Haar studie Cultuurwetenschappen en filosofie is daarin  zeker van betekenis

Cora Westerink

Haar fascinatie is de relatie tussen beeldende kunst, literatuur en levensbeschouwing. Haar werk weerspiegelt de complexiteit van onze informatiemaatschappij. Betekenisvol voor haar werk is ook grote maatschappelijke bewogenheid. Zij is de spil van het werk van:

Stichting Starwink

Dit is een Stichting kunst en educatie onder kansarme kinderen en jongeren. In december 2012 presenteerde de stichting tekeningen van weeskinderen uit Wranda in het auditorium van museum De Pont in Tilburg. In januari 2015 organiseert de stichting een tentoonstelling van beeldend werk van Tilburgse kunstenaars. Hier is ook recent werk van Roel Herfst te zien. De deelnemende kunstenaars zijn:

ELS BEURSKENS
ROEL HERFST
HERMAN KUYPERS
SOFIA RAMSELAAR
NEEL RITZEMA
SHIRLEY WELTEN

Het werk is te zien van 16 januari tot en met 10 juli 2015. Locatie:
campus TILBURG UNIVERSITY, Tias-gebouw, Warandalaan 2, 5037 AB Tilburg

Kwetsbare en tedere beelden van de menselijke figuur vind je in het fascinerende werk van

Janpeter Muilwijk