• SIGNS MAGAZINE
  • VENI CREATOR SPIRITUS
  • DE GEEST WORDT UIT DE HAND GEVOED

HERFST een toelichting bij zijn werk.  

erratum: facsineren moet zijn fascineren

Een hymne bij pentekening “Pinksteren”, tweede versie

Tentoonstelling in de Academie in Tilburg (1996)